Zoek je overheerlijke eirecepten? Kijk eens op www.blijmeteenei.nl

SAMENWERKEN MAAKT 1+1 TOT 3

De Kakelhoeve is het pluimveebedrijf met leghennen van Peter van Agt en Peter van der Heijden. Peter van der Heijden komt uit de varkenssector en is hiermee in 2002 gedeeltelijk gestopt, hij zocht een nieuwe uitdaging in een andere tak van de landbouw. Vroeger had hij weleens op een pluimveebedrijf gewerkt en besloot om in de pluimvee iets te ondernemen. Hij vroeg een vergunning voor een scharrelstal aan en zo begon het balletje te rollen. Peter van Agt heeft in 1996 het kippenbedrijf van zijn ouders overgenomen en zit dus al jaren in de kippen. Hij wilde thuis zijn bedrijf met 30.000 leghennen uitbreiden, maar dat lukte niet. “Ik ken Peter via ons voetbalteam, zag zijn vergunningaanvraag en van het een kwam het ander” aldus Van Agt. Na een jaar van voorbereiding, elkaars sterke en zwakke punten op papier zetten en veel overleg bleek 1+1 wel 3 te kunnen worden. Er werden goede afspraken gemaakt en in 2004 is begonnen met de bouw van stal één. En met de tweede stal in april 2010.

Goed verdeeld
De taken zijn volgens beiden goed verdeeld. Peter van Agt is de kippenman. Hij verzorgt de kippen en de dagelijkse ontmesting naar de droogtunnel. Peter van der Heijden doet de logistieke taken zoals eieren verzamelen, onderhoud en voer maken. Van Agt vult aan: „Elke ochtend hebben we onze dagelijkse werkzaamheden. Wij starten om 7.45 uur en om 8.30 uur komt onze hulp mee eieren inpakken. ’s Middags houden we tijd over voor ondernemen in de breedste zin van het woord.”

De Kakelhoeve is een modern pluimveebedrijf met zo’n 100.000 leghennen waar maatschappelijk verantwoord ondernemen de gewoonste zaak van de wereld is.

© De Kakelhoeve | Nieuwedijk 25 Oirschot | Telefoon 0499 - 574244 | info@kakelhoeve.nl