Een kip met witte oorlelletjes legt meestal witte eieren. Een kip met roze oorlelletjes vaak bruine.

VERANTWOORD ONDERNEMEN

De Kakelhoeve heeft zeer bewust de keuze gemaakt voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Omdat dit goed is voor het dierenwelzijn maar ook voor onze natuur en omgeving.

Eigen voerkeuken
MVO wordt op verschillende manieren toegepast. Ten eerste beschikt de Kakelhoeve over een eigen voerkeuken en koopt het bedrijf losse grondstoffen regionaal in. Dit resulteert in een kostenbesparing en een CO2 reductie door minder transportkilometers per ton voer. De voerkeuken draagt bovendien bij aan een betere diergezondheid.

Minder afval, meer opbrengst
Ten tweede gaan wij bij de Kakelhoeve op een maatschappelijk verantwoorde manier om met onze mestafzet. Zo wordt de mest ingedroogd door middel van droogtunnels waarbij de warme lucht uit de stal gebruikt wordt. Dit resulteert in geur- en ammoniakreductie. De gedroogde mest wordt verwerkt tot een hoogwaardige mestkorrel. Duurzaam ondernemen waarmee de Kakelhoeve ook nog eens de groeiende vraag naar precisiebemesting invult.

Bewust
Ten derde hecht de Kakelhoeve waarde aan hun directe omgeving. Een goed voorbeeld hiervan is de ei-automaat. Handig voor dorpsgenoten en buurtbewoners. Maar ook recreanten die langslopen of fietsen kunnen verse scharreleieren uit onze automaat halen. Bovendien worden de mensen geïnformeerd over de Nederlandse legpluimveesector. Dat is nog eens bewust eieren kopen. De opbrengsten van de ei-automaat komen ten goede aan lokale verenigingen en goede doelen.

© De Kakelhoeve | Nieuwedijk 25 Oirschot | Telefoon 0499 - 574244 | info@kakelhoeve.nl